10 gode grunde til at sex er værd at vente på

Her finder du ti grunde til at der er en god mening i at vente med sex til du er blevet gift.1.

Det er et selvbedrag at tro at du og din kæreste kan finde ud af om I "passer sammen" ved at gå i seng med hinanden. I den forbindelse er der spørgsmål der er langt vigtigere at få svar på: "Kan vi forene vores personligheder, vore interesser, vore mål for livet, vore forskellige baggrunde, vore vaner og uvaner osv.?" Svarene på disse spørgsmål findes ikke i sengen eller under dynen. Mange ægtepar med erfaring kan desuden bekræfte at tilpasningen på det seksuelle område ofte tager flere år, og at begge ægtefæller forandrer sig med årene - også på det seksuelle område.

2.

Samleje og andre intime seksuelle erfaringer vil knytte stærke bånd mellem dig og din kæreste. Det vil være vanskeligt at bryde dem hvis det viser sig at der ikke er grundlag for et livslangt fællesskab og samliv. Sex kan ligefrem blive en hindring! Det kan blive vanskeligere for jer at finde ud af om jeres forhold bygger på ægte kærlighed. Måske vil I fortsætte et forhold som burde have været afsluttet. Måske gifter I jer endog med hinanden. Et ægteskab der udelukkende bygger på sex vil nemt støde ind i store samlivsproblemer.

3.

At vente med sex betyder at vente med noget du har lyst til. Det er det samme som offer og afsavn. Netop disse egenskaber er nødvendige i et godt ægteskab. Frivillig afkald vil føre til vækst i modenhed følelsesmæssigt og åndeligt. Måske er du enig med de psykologer der siger, at et vigtigt kendetegn på en moden person er: "At have vilje og evne til at afstå fra et lille og kortvarigt gode nu mod senere at opnå et større og mere varigt gode".

Også efter du er blevet gift vil du føle dig seksuelt tiltrukket af andre. Og hvis du ikke kan være seksuelt tilbageholdende før du bliver gift, kan det være sværere at tackle den slags problemer i ægteskabet.


4.

Mange unge får mén af tidligere seksuelle erfaringer. Negative oplevelser kan give følelsesmæssige sår som det tager lang tid at komme over. Kun ægteskabet giver tryghed, tillid og trofasthed som er forudsætningen for seksualiteten bliver til det Gud havde tænkt med den. Sex uden for ægteskabet vil let give en følelse af at være på prøve. Sex kan blive et præstationsræs, og kan let skabe utryghed og uheldige holdninger til én selv og kæresten.

5.

Seksuel tilbageholdenhed medfører at du og din kæreste må øve jer i at vise kærlighed og hengivenhed på andre måder. Det kan udvikle egenskaber og områder i jeres forhold som ellers var blevet overdøvet af sex. Hvis lysten får lov til at bestemme vil sex nemlig nemt blive dominerende.

En teenager formulerede det således: "Sidste år var jeg sammen med en dejlig pige. Efterhånden blev sex det vigtigste i vores forhold. Det var det vi så frem til når vi skulle mødes. Alt andet blev ligesom bare forberedelser til kærtegn og samleje. Vores forhold blev overfladisk. Efter et stykke tid gik det i stykker.

6.

Seksuelle oplevelser får ikke nødvendigvis kærligheden mellem to kærester til at vokse. Nogle gange ødelægges den i stedet. Flere har oplevet at kæresten mistede interessen efter at de begyndte at gå i seng med hinanden. Samleje er ikke noget bevis på kærlighed. Det kan ligeså godt være et tegn på egoisme og et ønske om kortvarig nydelse.

7.

Seksuelle erfaringer med andre kan skade evnen til at leve i livslang troskab mod den du gifter dig med. Vil der ikke altid være en fristelse til at sammenligne med tidligere seksuelle erfaringer - bevidst eller ubevidst? Når der kommer kriser i dit ægteskab mon så ikke tidligere partnere vil virke spændende og tiltrækkende og få dig til at spørge om din ægtefælle mon virkelig er den rette for dig?

8.

Med til samleje hører muligheden for at få børn. Er I parat til det? Sex handler om to der elsker, men også om det lille nye menneske de to måske bliver forældre til. Prævention har i nogen grad hjulpet os med at kontrollere frugtbarheden. Men den har også været med til at løsrive seksuallivet fra dets oprindelige sammenhæng: Ægteskabet. Sex, livslang troskab og vilje til at tage ansvar for eventuelle børn hører sammen i Guds plan.


9.

Samleje og andre intime seksuelle oplevelser med din kæreste vil påvirke din samvittighed som kristen. Ellers er der noget der tyder på at du for alvor er ude af trit med Guds ønsker for dit liv. Derfor skal du ikke blive forbavset over at dit forhold til Gud vil blive stadigt vanskeligere. Vær dog heller ikke i tvivl om at Gud giver os mulighed for at tage et opgør med tidligere handlinger og få en ny start (se fx Johannes Evangeliet kapitel 8 vers 2 til 11; Esajas kapitel 1 vers 18 & 1. Johannesbrev kapitel 1 vers 9.)

10.

Hvis du og din kæreste har et godt forhold og stiler mod ægteskab, hvad vil I så tabe ved at vente med at gå i seng med hinanden til efter brylluppet? Vil I ikke i stedet vinde en masse: Tryghed, respekt, øvelse i afsavn, god samvittighed osv.? (Kender du i øvrigt et ægtepar der har fortrudt at de ventede med sex til efter brulluppet?) Hvis jeres forhold derimod ikke ender i ægteskab, hvad kan I så vinde ved at gå i seng med hinanden?

Til sidst: Pas godt på din seksualitet. Den er en værdifuld gave som Gud har givet dig. Stol på Gud og vær vis på at hans plan for dit liv altid er den bedste - også når det gælder kærlighed og sex.


Forslag til videre læsning:

Det handler om kærlighed og sex , Kirsten og Jens Ole Christensen m.fl., Credo Forlag
En lystig ild, Anne Marie og Hans Jørgen Hansen, Credo Forlag
Sex på afveje, John White, Credo ForlagTeksterne og vittighedstegningerne på disse sider er taget fra en serie foldere der blev udgivet januar 1998 i en serie med syv foldere og en pjece under overskriften Værd at vente på. Copyright og udgivet af LMU, ELU, KFS, FKF og IMU. Dansk Ungdoms Fællesråd har i øvrigt ydet initiativstøtte til projektet.