Passer I sammen?

De fleste af os er optaget af hvem vi skal giftes med. Men hvordan finder vi ud af om vi passer sammen? På denne side finder I en række spørgsmål som måske kan hjælpe jer med at finde svaret. Spørgsmålene er givet til eftertanke for det par der vil gå et skridt videre i deres forhold.

Kan I snakke sammen?

Et godt ægteskab bygger ikke på skønhed, tiltrækningskraft eller seksuelle eventyr, men på noget meget mere jordnært: God kommunikation. Kan I tale åbent sammen om et emne som én af jer er interesseret i, eller handler alt om »os« og »mig«?

Kan du åbent og ærligt fortælle om det der bekymrer dig, eller gemmer du på det til du pludselig eksploderer? Nogle mennesker taler meget, andre er mere stilfærdige. Det afgørende er ikke tempoet. Blot må I begge kunne føle jer vel tilpas med at tale sammen, og I må tale regelmæssigt sammen om stadigt nye temaer. Det er hemmeligheden som får kærligheden til at vokse.

  Har I det sjovt sammen?

Livet er selvfølgelig ikke kun alvorlig snak. I vil slide hinanden op eller kede jer ihjel, hvis I forsøger at være seriøse hele tiden.

Hjælper I hinanden til at slappe af, le og have det sjovt sammen? Kan I begge more jer over de ting I laver? Holder I af bare at være sammen - ikke kun begravet i hede omfavnelser eller opslugt af intense diskussioner, men kort og godt at være sammen om dagligdags ting?


Kan I arbejde sammen?

Kan I arbejde sammen om hverdagens måske kedelige og trivielle opgaver? I ægteskabet er der også slidsomme og uinteressante opgaver som bare skal gøres. Nogle skal lave maden, vaske op, støvsuge, vaske tøj, stryge osv. Senere kommer bleskift, nattevågen m.m. Er I hver især villige til at yde jeres også til den del af ægteskabet?

Er I gode venner?

Har I en stærk følelse af kammeratskab og venskab ved siden af forelskelsen? Er det din kæreste du allerhelst vil bruge tid sammen med? Hvis I gifter jer, vil I få tusindvis af timer sammen. Skal ægteskabet lykkes, må I trives sammen. Venner får det bedste frem i hinanden. Et godt venskab giver mere liv, mere kreativitet og mere energi. Venner giver hinanden livsmod. Er det sådan du og din kæreste påvirker hinanden?


Accepterer I hinandens fejl og uvaner?

Holder I af hinanden - også med kriser, irriterende uvaner og det hele? Er I stolte af hinanden når I er alene og sammen med andre? En personlighed er vanskelig at forandre. Det sker sædvanligvis kun når personen vil, og sjældent når han/hun føler sig presset til det. Er der noget ved din kæreste som du ikke bryder dig om så regn ikke med at han/hun ændrer sig efter brylluppet. Du vil nemlig sandsynligvis blive skuffet.

Kommer I godt ud af det med hinandens familie og venner?

I gifter jer naturligvis med hinanden og ikke med familie og venner. Men I kommer ikke til at tilbringe resten af livet for jer selv. I vil få brug for såvel familie som venner. Det er vigtigt at I kommer godt ud af det med hinandens familie og venner, eller at I i det mindste accepterer dem og kommer nogenlunde overens med dem. Ellers vil dette let blive en kilde til alvorlige problemer i jeres ægteskab.

Har I en fælles interesse?

… altså udover at I er interesseret i hinanden! Fælles interesser er råmaterialet i et godt venskab. Det er nu engang lettere at være venner når der er noget man kan lide at gøre sammen. Er der stor forskel på jeres uddannelsesniveau? Vil det kunne skabe problemer? Har I ikke særlig mange fælles interesser, må I til gengæld være villige til at engagere jer i noget nyt for hinandens skyld.

Opbygger I hinanden?

Giver din kæreste dig større selvtillid eller større usikkerhed? Oplever du dig selv som et barn eller som en voksen sammen med din kæreste? Underlegen eller overlegen? Opmuntret eller mismodig? Føler du dig elsket og hel når I er sammen? Hvis din kæreste ikke giver dig en god selvfølelse, er det alvorligt. Da er der stor risiko for at I en dag vil ende som de ægtefolk der stort set ikke bestiller andet end at kritiserer hinanden.

Har I fælles livsværdier?

Hvad med ærlighed i de små og store ting? Hvad med betydningen af levende tro, familieandagt og ansvar i menigheden? Har I det samme syn på opgavefordelingen i hjemmet? Eller børneopdragelse? Og prævention og abort? I behøver ikke kunne lide de samme ting eller have nøjagtigt de samme meninger om alle livsværdier. Men I må være enige om de grundlæggende værdier. Ellers risikerer I nemt at ende i dybtgående diskussioner. Ofte.

Kan I holde andagt sammen?

Bøn og bibellæsning er en vigtig prøvesten for et kristent par. Én ting er at have samme tro Noget andet er at skulle dele den med hinanden. Der kan være stor forskel i åndelig blufærdighed. Ved at lære at bede og læse i Bibelen sammen mens I er kærester åbner I for en af ægteskabet  vigtigste kraftkilder.

Kan I begge lide den måde I træffer beslutninger på ?

Ægteskab betyder at utallige beslutninger skal træffes: Om brylluppet, om arbejde og bopæl, om økonomi, om ansvarsfordeling, om børn, om engagement udenfor meget hjemmet. Hvis I vil undgå bitre diskussioner og langvarige uoverensstemmelser, må I allerede nu arbejde med at træffe beslutninger - store såvel som. Det vigtigste er ikke hvordan I træffer beslutninger, men om I begge er tilfredse med måden.

Har jeres forhold været relativt harmonisk ?

Selvfølgelig har I haft diskussioner - endda nogle barske. Men kærestepar hvis forhold generelt er præget af stormvejr, må regne med endnu værre vejrmelding for ægteskabet. Det kan være en god ide at holde en pause i forholdet, eller bede om råd fra et erfarent par. Det dummeste I kan gøre er at overse faresignalerne og risikerer skibbrud efter kort tids ægteskab.

Mestrer I jeres seksuelle følelser?

Hvis ikke kan der vente problemer længere fremme. I vil ofte blive nødt til at vise tilbageholdenhed, også når I er gift. Det vil være nødvendigt såvel seksuelt som på andre områder. Kan I ikke vinde den nu, vil det ikke blive lettere senere. Sex før ægteskabet er et mangesidigt problem (se de andre sider),  men her skal følgende på peges :

- Sex før ægteskabet vil ofte give skyldfølelse fordi I bruger en af Guds gode gaver i en forkert sammenhæng

- Sex giver en meget stærk følelse af enhed som kan presse jer ind i en forpligtelse (og et ægteskab) som I senere vil fortryde.

- De vanskelige perioder, som vil komme i ethvert ægteskab, kan blive endnu mere problematiske hvis tilliden til ægtefælden brudt: »Hvad mon han laver  når han kommer så sent hjem om aftenen? Han kunne jo heller ikke styre sin seksualdrift før vi blev gift. Mon …?«

Og vigtigst af alt: Gud har aldrig ophævet forbudet mod at bedrive hor, altså mod at udfolde seksualiteten uden for ægteskabets rammer.

Stoler I på hinanden?

Din tillid til en anden bygger på, at du tror på at han vil gøre det rigtige. Denne tillid er afgørende i et ægteskab. Hvis I ikke har fuld tillid til den andens ærlighed, brug af penge og alkohol, behandling af børn, seksuel trofasthed osv. vil jeres ægteskab kunne ende i en katastrofe.

Har I kendt hinanden længe nok?

Der findes ingen almen regel for hvor længe man bør have kendt hinanden, men det er umuligt at lære hinanden at kende hvis man ikke har en masse »kvalitetstid« sammen. Kun de timer, uger og måneder I bruger sammen vil føre videre fra den første kærligheds »forblindelse«. Det vil give jer et realistisk billede af hvem den anden egentlig er. Mange erfarne rådgivere anbefaler kærestepar at opleve mindst én vinter og én sommer med hinanden inden ægteskab.

Har I svigtet og tilgivet?

Alle kan have det fint med hinanden når solen skinner. Men at tilgive hinanden når man er blevet såret sætter virkelig forholdet på prøve. En uges krise kan lære jer mere om hinanden end en måned med lykke. Hvis du ikke kan tilgive, hvis du samler samler på gamle anklager, hvis du bruger tavshed som våben til at opnå det du vil have, eller hvis hver eneste uenighed ender i en stor diskussion, så er I endnu ikke klar til at gifte jer.
 

Har I diskuteret jeres drømme for ægteskabet?

De fleste, der planlægger at gifte sig har hovedet fuldt af billeder - billeder af  livet med den elskede. Men ofte glemmer de at fortælle hinanden om billederne. Det er synd, for billederne er sandsynligvis forskellige på en del områder. Hvis din kæreste er overladt til at gætte dine drømme og forventninger, vil han/hun sandsynligvis gætte forkert. Det kan dreje sig om så vidt forskellige emner som økonomi, husarbejde, børn, arbejde, ferier, fælles fritid, seksuelt samliv og nærhed osv. Sæt ord på drømmene og  tal sammen om dem.

Har I talt med producenten?

Ægteskab kan være det bedste og mest tilfredsstillende forhold mellem mennesker overhovedet. Det gælder ikke mindst hvis man lever under en åben himmel Det er nemlig Gud der har givet ægteskabet sit stempel. Det hele er egentlig hans ide. Mad hans hjælp kan I lære at elske, acceptere, give og tilgive. Gud er faktisk specialist på disse områder…

Bør I tale med andre ?

Mange par vil helst holde deres forhold for dem selv - være »rådgivere« for hinanden, eller kæmpe sig igennem problemer alene. Men ofte kan det være en hjælp at se tingene udefra. En tredje part kan ikke fortælle jer at det rigtige for jer er at indgå ægteskab. Men en tredje part kan gøre jer opmærksom på oversete spørgsmål og måske hjælpe med at løse problemer I selv er kørt fast i. Opsøg en erfaren ven, præst eller lign. Gør det hellere for tidligt end for sent.

Er I begge klar til at give et livslangt løfte?

Ægteskabet er en overraskende blanding af det dagligdags og det ekstraordinære, af smerte og glæde,  af krav  og nydelse. Det handler om et bevidst valg: Vi vælger at elske, at forstå, at tilgive, at vokse sammen. Er du villig til at investere det nødvendige? Et livslangt fællesskab med den du elsker kan blive det bedste du får lov til at opleve her på jorden. Men lev ikke på en illusion:

Den mest almindelige grund til at ægteskaber går i stykker er dårlig vedligeholdelse. Hvis jeres forhold betyder noget for dig og du gerne ser at det blomstrer og folder sig ud, så er det dit ansvar at få det til at fungere. Sats alt! Vær kærester som møder fremtiden med åbne øjne og brændende hjerter!Forslag til videre læsning :

Ægteskab & familieliv, Hanne og Flemming Frøkjær-Jensen, Lohse Forlag
Sammen i kærlighed, Egil Østerbrød og Ole-Magnus Olafsrud, Dansk Luthersk Forlag
Følelser på vildspor, Lise Hagen, Dansk Luthersk ForlagTeksterne og vittighedstegningerne på disse sider er taget fra en serie foldere der blev udgivet januar 1998 i en serie med syv foldere og en pjece under overskriften Værd at vente på. Copyright og udgivet af LMU, ELU, KFS, FKF og IMU. Dansk Ungdoms Fællesråd har i øvrigt ydet initiativstøtte til projektet