Pornografi

af Nicolai Wibe Nielsen, sekretær i KFS

Når begrebet porno snurrer rundt oppe i mit hoved, er der mange lamper, der lyser, og det er svært at frigøre sig fra indtryk fra den pornografiske verden. Jeg har jo set slet ikke så få pornografiske billeder. De fleste af dem lagt tilfældigt foran mine øje. Reklamer, filmscener, plakater, annoncer, blade mm.. Og vel ikke ét af de billeder, jeg har set, har efterladt mig upåvirket.

Det er egentlig interessant, at kristenfolket i Danmark i høj grad har formået ikke længere at påtale eller advare imod pornografien. Det var man ellers gode til der i begyndelsen af 70'erne, hvor den danske stat lovliggjorde pornografi. Gad vide hvorfor vi går så stille med dørene?

Der er ellers - ifølge sexologerne - nok at advare imod. Debatten om den frie pornografi kører så småt igen i medierne. Det gennem-seksualiserede samfund er ved at blive for meget for nogle. Sexologer, socialforskere og andre relaterede advarer kraftigt imod udviklingen, hvor porno- og sexbilleder bliver en del af hverdagens oplevelser. Og problemet er, at vi i dag vanskeligt kan vælge pornoen fra, for den sættes tit op lige foran vores ansigt. Kulturforsker Morten Thing påpeger ligefrem, at det normale sexliv risikerer at blive betydelig forstyrret eller ødelagt af de mange seksuelle indtryk i løbet af dagen. Lysten til eksperimentalsex skabes med en ofte efterfølgende forvirring og frustration over at have "mistet sig selv". Man taler om ensomhed som følge af den "private sexdyrkelse", som nogle mener, betragtning af pornografi er. Man taler om identitetsforstyrrelser og et forvrænget billede af ens medmennesker. Afstumpning af følelseslivet, manglende selvværdsfølelse osv. osv. (Kristeligt Dagblad 8. november 1999)

Der er dog ingen grund til - selvom de siger sande ting - udelukkende at give sexologerne ordet, hvis vi vil høre kritiske og advarende ryster om pornografien.

Gud skabte seksualiteten. Han skabte mandens og kvindens lyst til hinanden. Han gav os et grundigt læresæt til værn om et sundt og godt sexliv. Mennesket der vælter rundt i pornografi går rundt som en elefant i en lampeforretning. Det ene efter det andet bliver ødelagt og væltet ned. Sådan er det porno-betragtende menneske. Guds mening med seksualiteten væltes ned.

Det er ikke så underligt, at Bibelen har ganske meget at sige om sex. Og at den er streng og klar omkring det at anvise et sundt sexliv. For ikke bare bliver Guds fineste skaberværk tilsvinet i pornografien, men mennesket bevæger sig også på en afgrund. Enhver som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte (Mt 5,28). At betragte pornografi er utroskab. Guds dom lyder over det.

Vi kan så skælde, smælde, true og græde - pornografien slipper vi aldrig mere for. Der er for mange penge at tjene i dens branche, og efterspørgslen efter den er angiveligt betontung. Altså må vi lære at leve med den - men uden at opgive kampen mod den både på det personlige og samfundsmæssige plan.

Som ansat i KFS er man ofte i en samtalesituation om private ting med KFS'ere. Jævnligt sidder der en person foran én, der har brug for samtale, vejledning og luft for smerter mm. Jævnligt taler jeg med personer af hankøn om det med pornografi. Lysten til porno er løbet fra dem. Og det blander sig i deres åndelige liv. De kan ikke koncentrere sig om en stille bøn, uden at se pornografiske billeder for deres indre. De kan ikke læse en bibeltekst uden at tænke pornografisk, de kan ikke være sammen med piger uden at tænke på dem som sexobjekter.

De har det forfærdeligt. Og de magter ikke at vride sig ud af pornografiens klør. Der skal bare en smule modgang - eller medgang til - så bliver fristelsen for stor. Man åbner for internettet og bladrer rundt i det. Eller man tænder for tv'et, hvor man næsten hver aften kan se porno. Se bare den samlede tvoversigt til i nat.

Inden man er nået så vidt, så man søger hjælp til at frigøre sig af pornografien, har man tit været igennem lidt af hvert. Og det, der fylder mest, er den vedvarende tilbagevenden til pornografiske billeder. Man forsøger ellers intenst at kæmpe sig fri af det, og det kan også i perioder lykkes - men en dag så sidder man der igen ... !

Som sjælesørger kommer det til at stå klart for én, at der er en åndsmagt i pornografien. Det er som om dæmonerne via den stækker og afvæbner det åndelige liv. Jeg tror, Satan vinder en sejr over det menneske, der sidder fast i et jævnligt forbrug af pornografi. Som han vinder en sejr over ethvert menneske, der fjerner sig fra Gud.

Vi slipper aldrig for pornografien. Men vi gør klogt i ikke at invitere den indenfor. Den må behandles på samme måde, som vi behandler al anden ondskab: forsages. Og det i en meget bevidst grad. Mødte du Satan på gaden, ville du formentlig gå over på det modsatte fortov. Gør det samme med pornografien.

Kan du ikke styre den lette tilgængelighed til porno via internet og tv - så hold op med at bruge det. Eller lad som om du ikke har mulighed for at bruge det. Men er det dog ikke for meget at forlange - at mennesker skal holde op med at bruge slige gode sager, bare fordi man har en svaghed? Og hvad så med alle de film i biografen med sexscener, reklamerne på gadehjørner og busser mm., man kan jo ikke undgå den vedvarende seksuelle påvirkning i?

Sandsynligvis ikke. Men kampen mod porno i ens eget liv er vigtigere end trangen til at leve som alle andre mennesker. Det vil fx sige at se tv og være på nettet. Og hvis ikke kampen er helhjertet, intens og konsekvent, er den på forhånd tabt - skal jeg hilse at sige fra de, der ved, hvad de taler om.

Jesus taler om at rive sit øje ud eller hugge sin hånd af hvis en af delene er årsag til ægteskabsbrud (Matt 5,27-30). Det betyder, at man konsekvent undgår at se eller være inden for rækkevidde af det, der ødelægger troen. Og det kan i et ganske stort omfang godt lade sig gøre, hvis man er konsekvent. Så kan man ikke have tv og internet i huset uden at modstå fristelsen til at bruge det som vejen til pornografi; så hold dig fra det. Man er bedre tjent med at gå uden om tv og internet, end at hele ens legeme kommer i helvede - for nu er citere frit efter vers 30 i Mt 5. Og man kan godt, efter en del kamp, vende sig til at leve uden et fast tv- og internetforbrug. For nogle er det blevet vejen ud af pornografien.

Nu er det ikke bare de to steder, vi har nem adgang til pornografien, men det er mit indtryk, at det er de to steder, der er mest brugt - for man kan sidde der i al hemmelighed, og det er den enkleste måde at skaffe sig adgang til pornografien på.

Kønsdriften er som bekendt stærk hos mennesket. Kønsdriften drager os stærkt mod det seksuelle, og pornografien synger og blinker besnærende efter vores opmærksomhed. Undskyld mig; men vi skal ikke have for meget tillid til hinanden på dette område. Står tv'et i et rum, hvor man i ro og mag kan hygge sig, skal der Gud og en stærk mand til vedvarende at slukke, når der er sex på skærmen. Og det er der tit.

Til gengæld for advarslerne mod at se pornografiske ting, har vi rig mulighed for at pege på det sunde Gud-givne sexliv. Der hvor det foregår i den ægteskabelige ramme, der hvor det kan udfolde sig i kærlighedens rus i troskab og hengivenhed, der hvor man aner paradisets fred og tillid, der hvor to, der elsker hinanden, får lov at give fysisk udtryk for det, der hvor man i den dybeste, mest uforstyrrede ro bare får lov at nyde hinanden. Dette er noget helt andet end pornografiens kyniske køddyrkelse. Den er en hån og spytklat mod Guds Ånd og hans skabelse af kvinden og manden i hans eget billede. Kan man forestille sig noget mere ulækkert og bespotteligt end at gøre pornografi ud af Guds billede?

Hvor kan man føle sig ilde tilpas og som et sølle menneske, når man har tilfredsstillet sig med porno. Ens hjerte kan næsten ikke slå af skam. Man kan i dage ærgre og undre sig over, hvorfor man drages så stærkt efter at se, hvad gudsbespottere kan foretage sig. Man kan åbne pornografisk materiale, velvidende at helvede klasker sig på lårene af fryd. Men man gør det alligevel.

Sådan behøver det bare ikke at være. Man er ikke nødt til at blive siddende i den dårlige vane. Men de fleste skal have lidt hjælp til at komme ud af den. Giv den dårlige vane et skud fra boven ved at opsøge en sjælesørger, der har god forstand på samtale. Noget af det lumre og behageligt hemmelige fordufter, når du samtaler med en anden om det, du kæmper med. Nogle kæmper med et forbrug af det pornografiske, andre går med lysten til at se, hvad porno egentlig er, flirter måske lidt med det. Snak med din sjælesørger, hvis du sidder fast i et forbrug, eller står i fare for at komme ind i det og lad ham/hende få til opgave i et års tid jævnligt at spørge dig om, hvordan det står til. Tilbagefald er typisk for dem, der har smagt pornografiens åndsdræbende gift. Det ligger på linie med et narkotisk stof.

Jeg mødte en taler på en IFES-konference, der fortalte, at han kæmpede forfærdeligt med fristelsen til at opsøge pornografi. Han havde fortalt det til sin kone. De havde aftalt, at når fristelsen ramte ham, skulle han søge hjælp. På en tur hjem fra et møde (hvor han selv var taler), kom han forbi en gade med mange sexudstillinger. Pludselig stod han stille og kikkede på det. Han var fanget. Han fortæller, at han gik hen til nærmeste telefonboks, ringede hjem til konen, og fik hende til at hente sig i deres bil. Pinligt? Ja. Ydmygende? Ja.

Men han havde forstået, hvad der står på spil. Han tog de ydmyge konsekvenser og bad om hjælp. Hans råd til os var: når I kommer på nettet - så åbn aldrig for det pornografiske. Det er første gang, der er den farligste gang. Det skriger efter gentagelse, styret af en forfærdende nysgerrighed.

Gud ske tak og lov, at tilgivelsen, Jesus kan række sine børn, er af betydeligt omfang. Søg den for begået synd indenfor dette område. Søg den også efter gentagne fald. Og søg hjælp hos et kristent medmenneske. Pornografien må ikke have det sidste ord at skulle have sagt. Skøgen som er at læse om i Johannes' Åbenbaring, er ikke den, der skal sidde på sejren. Det skal Jesus. Ham der skabte os i sit billede.

4. Juni 1969. Datoen for statens lovliggørelse af billedpornografi. Man sagde, det ville betyde færre voldtægter, et mere afslappet forhold til sex. Man mente, emnet kun var interessant, fordi det var forbudt.

 

Man tog fejl !