Værd at vente på

- Ja til seksualiteten


Nogle tror at Bibelen er modstander af sex. De tager fejl. Fra Bibelens første side er det klart at Gud er for sex mellem mand og kvinde. Det er faktisk hans opfindelse! Lad os se på nogle Bibeltekster der viser os nogle af Guds tanker om sex.

Et godt sted at begynde er i skabelsesberetningen i Første Mosebog: »Gud skabte mennesket i sit billede; ... som mand og kvinde skabte han dem« 1. Mos 1,27). Gud skabte altså mand og kvinde til et nært og intimt fællesskab. De skulle dele alt med hinanden - også hinandens kroppe: »... og de bliver ét kød.« 1 Mos 2,24. Mand og kvinde var glade for at være sammen, og de skammede sig ikke over at de var nøgne. Gud så at det han havde skabt var godt. Ved syndefaldet blev synden og syndens negative konsekvenser en del af menneskelivet. Men syndefaldet havde ikke noget at gøre med at Adam og Eva havde samleje.

Kærligheden mellem en mand og en kvinde kommer til udtryk på mange forskellige måder: i hengivenhed, troskab, ærlighed. følelser, omsorg osv. Sex er en del af alt det gode Gud har skabt. Det kommer også frem i Salomos Højsang, som er en samling kærlighedsdigte der måske blev brugt ved bryllupsfester i det gamle Israel. Bogen sprudler af glæde over naturens og menneskekroppens skønhed. Læser du Højsangen vil du opdage at Bibelen taler åbent om kærligheden mellem mand og kvinde. Gud har altså reserveret én af Bibelens bøger til udelukkende at handle om mandens og kvindens kærlighed til hinanden: »Ville han blot give mig kys af sin mund'.

Din elskov er dejligere end vin … berus jer i elskov' … jeg er syg af kærlighed... Hans gane er sødme, alt ved ham er dejligt ... Hvor er du smuk, hvor er du yndig, du elskede, du vellystens datter« (Højs 1,2; 5,1.8.16; 7,7)


Også i Det Nye Testamente berøres forholdet mellem mand og kvinde ofte. Da Jesus en gang blev spurgt ud om kærlighed og ægteskab mindede han tihørerne om Guds plan som beskrevet i Første Mosebog: »Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød'? Derfor er de ikke længere to, men ét kød.« Matt 19,4-6)

Sådan taler Bibelen om sex. Det er Guds vilje at en mand og en kvinde går i seng med hinanden når de har lovet hinanden livslangt troskab og når de er villige til at påtage sig ansvaret for hinanden og for eventuelle børn. Sex er en kilde til dybt fællesskab mellem to som har bundet sig til hinanden for resten af livet. Derfor hører det seksuelle samliv hjemme i ægteskabet. Det er hvad Bibelen direkte og indirekte siger om sex. Det betyder ikke, at man nødvendigvis undgår seksuelle vanskeligheder, hvis man ikke har sex før man er gift. Men det understreger, at sex hænger uløseligt sammen med frugtbarhed, tryghed og livslangt fællesskab: forlade sin mor og far og holde sig til sin ægtefælle og blive ét kød.

Din seksualitet er altså både naturlig, god, skabt og velsignet af Gud. Den er en ild. Den kan varme og lyse, men også gnistre som et fyrværkeri. En flamme som brænder uden kontrol kan være livsfarlig! Sådan er sex uden for sin rette sammenhæng. Gud har givet os sine retningslinjer og bud for dette vigtige område af livet fordi han elsker os. Seksualdriften er en kilde der springer med lykke og en vulkan der svulmer af kraft. Vi har brug for Guds retningslinjer så vi kan drikke af kilden til glæde for os selv og andre og så vi kan tøjle vulkanen for ikke at skade os selv eller andre.

Seksualitet og synd

Bibelen bruger to forskellige udtryk til at beskrive seksuel aktivitet uden for ægteskabet: ægteskabsbrud og utugt. Ægteskabsbrud betyder et seksuelt forhold mellem en gift person og en anden end ægtefællen. I det sjette af de ti bud forbyder Gud dette: »Du må ikke bryde ægteskabet.« (2 Mos. 20,14). I Det Nye Testamente bekræftes det flere steder at ægteskabsbrud er imod Gods vilje (se fx Matt. 19,18 og Jak. 2,11).

Her behøver vi ikke være i tvivl! Gud har givet os klar besked om at vi ikke må bryde ud af vort eget ægteskab - eller bryde ind i andres.

Bibelen taler også klart om sex mellem ugifte. Det kalder Bibelen for utugt. For nogle smager "utugt af noget beskidt, andre føler måske snarere at det lyder spændende og frækt. Men hvad betyder utugt egentligt? Det græske ord, som i vores Ny Testamente er oversat med utugt, er porneia. Det kan også oversættes med seksuel umoral. I Bibelen bruges det om intime seksuelle forhold hvor den ene eller begge er ugift. I denne sammenhæng skelnes der ikke mellem et »one night stand« og samleje mellem kærester eller forlovede. I begge tilfælde er der tale om utugt fordi samlejet såvel i det ene som det andet tilfælde foregår uden for ægteskabets ramme. I alt bruges forskellige former af ordet porneia 52 gange i Det Nye Testamente. Nedenfor finder du nogle af dem:

Matt 15,19: »Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt ...... Det er det, som gør et menneske urent«

1 Kor 6,18-20: »Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme. Eiler ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har Fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!«1 Kor 7,2.9: »Men for at undgå utugt skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand ... Men kan de ikke være afholdende, skal de gifte sig; for det er bedre at gifte sig end at brænde af begær.«

1 Thess 4,3: »For det er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt, sørger for hver især at have jeres hustru i 'hellighed og ære og ikke i sanseligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud.«

Nogle tror at utugt kun er at være sammen med en prostitueret. Det er ikke sandt. I Bibelen betyder utugt eller seksuel umoral at man har samleje med en man ikke er gift med. Det er i strid med Guds vilje og er ikke velsignet af ham.

Her er nogle vigtige bibeltekster om kærlighed, samliv og sex: 1. Mos 39; Ordsp. 5-7; Matt 5,27-32; 19.l-l2; 1 Kor 6,11-20.7,1-9; Ef 5,5-6.25-33; Hebr l3.4 - og Højsangen.


En ny start

»Hvad nu hvis jeg allerede har haft samleje med min kæreste?« spørger du måske. »Hvad skal jeg så gøre?«

Svaret er på én gang enkelt og krævende: Bekend din synd for Gud. Tag imod hans nåde og tilgivelse. Lev fra nu af efter hans anvisninger.

Det er vanskeligt at bryde med en livsstil, og tilmed en livsstil som de fleste danskere mener er helt naturlig. Troen kan give vanskeligheder, men den bringer dig også sammen med ham der kan give dig styrke til at leve efter sin vilje. Han ønsker at give os sin glæde. Og han gav os et løfte: »De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.« (1 Kor 10,13)

Lad følgende bibelvers hjælpe dig til at se at Guds tilgivelse også gælder for dig og din situation:

»'Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud ...' Så sagde Jesus: 'Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere'« (Joh. 8,4.11)

»Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed« (1 Joh.1,9)Forslag til videre læsning:

Det handler om sex og kærlighed, Kirsten og Jens Ole Christensen m.fl. Credo Forlag

En bog om kærlighed, Kirsten og Poul Hoffmann, Dansk Luthersk Forlag

Samliv hvornår? - og familieplanlægning, Frode Kristensen og Jens O. Rønne-Rasmussen, Lohses Forlag

En lystig ild, Anne-Marie og Hans Jørgen Hansen, Credo Forlag

Kærlighed skal læres, Walter Trobiseh, Lohses ForlagTeksterne og vittighedstegningerne på disse sider er taget fra en serie foldere der blev udgivet januar 1998 i en serie med syv foldere og en pjece under overskriften Værd at vente på. Copyright og udgivet af LMU, ELU, KFS, FKF og IMU. Dansk Ungdoms Fællesråd har i øvrigt ydet initiativstøtte til projektet.