Mens du venter

Onani er at tilfredsstille sig selv seksuelt. Mange kender til det. En del tænker ikke så meget over det. Andre føler sig meget tynget.

At udvikle sig på en god måde

Din seksualitet er en gave fra Gud. Han har lagt den ind i dig og har givet dig en evne til at elske. Jeg tror ikke, der er andre evner, som man kan være så ked af og så glad for.


Din evne til at elske har du fået til at bruge sammen med en anden. Du skal leve din seksualitet ud i ægteskabet. Det er en god ramme, som Gud har givet os for at vi skal blive lykkelige sammen. Ikke mindst seksuelt. Mand og hustru skal blive ét kød, siger Jesus (Matt 19,5). Paulus går endda så langt som til at sige, at en mand ikke selv kan bestemme over sin krop. Det gør hans hustru. De skal glæde hinanden med deres legemer. (1. Kor 7,4). Det er altså Guds vision - at vi skal opleve seksuel lykke sammen med et andet menneske. Det er dét, der er formålet med din evne til sex.

Men der er så lang tid...

Seksualiteten vågner i puberteten, og man har lyst til at leve den ud. Men det kan jeg jo ikke, og hvad skal jeg så bruge al den tid til?

Til at udvikle dig

Du skal udvikle dig til at kunne bruge din evne til at elske på en god måde. Derfor skal du lære to ting:

1. Du skal opdage dig selv. Fornemme hvordan din krop udvikler sig og glæde dig over det. Mærke hvordan du bliver mindre barn og mere voksen. Opdage hvem du selv er som mand eller kvinde. Det er en gave fra Gud, at vi udvikler os.

2. Du skal uddanne dig selv til at leve for andre og gøre godt for både dem og dig selv. Det er målet med uddannelser - og altså også med seksualiteten. Din evne til at elske skal også uddannes og udvikles så den kan bruges på en god måde.


At sige ja og nej til dig selv

Dit mål er lykke i ægteskabet. Også seksuelt. For at nå det mål, er det vigtigt, at du har lært både at sige ja og at sige nej til dig selv.

At sige ja til sig selv er at være glad for at være den man er - mand eller kvinde. At kunne sige nej til sig selv er at have lært at leve med, at man ikke altid kan få sine behov opfyldt lige nu og her. At være vant til ikke bare at gøre hvad man har lyst til.

Alt dette er vigtigt i et kærlighedsforhold for her må I tage hensyn til hinanden og vente på hinanden. Det er svært. Det bliver aldrig let at sige nej til det, du har lyst til. Et barn kræver at få sin vilje, men en voksen ved at det ikke altid kan lade sig gøre.

Her skal vi holde balancen, ellers falder vi i en grøft. Nogen siger nej til det hele. De er bange for alt, hvad der har med seksualitet at gøre. De synes, at kræfterne inden i er for stærke og farlige, og derfor siger de, at alt, hvad der har med seksualitet at gøre, er forkert. Men det går ikke - det er jo en gave fra Gud. Andre falder i en anden grøft og siger, at når seksualitet er noget godt, så må alt, hvad du har lyst til, være godt - uanset hvor og hvornår. Det duer heller ikke. Vi ved jo, at vi er syndere, og vi kan godt misbruge vores evner. Derfor skal vi lære at sige ja og nej på samme tid til de rigtige ting. Det er noget af en kunst.


Onani

Det er helt naturligt, at man undersøger sig selv og berører sig selv. Jeg tror, de fleste prøver det. Det er i orden og sundt nok, men det kan blive for meget, så det bliver usundt og syndigt.

Hvornår bliver det forkert? Jeg vil pege på to ting:

1. Det bliver forkert, når onani kombineres med seksuelle fantasier og tankene får lov til at vandre frit omkring. Det siger jeg, fordi Jesus siger, at »enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.« (Matt 5,28)

2. Det bliver også forkert, når man bruger sin evne til at elske udelukkende på sig selv og på sin egen tilfredsstillelse - og ikke for at opleve glæde sammen med sin ægtefælle. Det siger jeg, fordi Jesus mener, at seksualitet er noget, to mennesker skal opleve sammen. Ikke alene hver for sig. Mand og hustru skal være ét kød, siger Jesus i Matt 19,5.


Mega-synd?

Er det så en megasynd, der er større end alle andre? Sådan kan man godt føle det. Det er fordi onani tit er forbundet med meget stærke følelser.

Derfor kan du komme til at forveksle tingene. Når du skammer dig over dig selv, kan du komme til at tro, at Gud også skammer sig over dig. Men det passer ikke. Gud elsker dig, og han hjælper dig til at komme videre. Der er også en fare for, at du fejlagtigt tror, at onani er verdens største synd. Du kan gøre det hele værre for dig selv, når du overdriver. Men det er let at overdrive. Når følelserne fylder så meget inden i, kan du synes, at alt afhænger af onani. Du kan tænke, at hvis det lykkes dig at lade være, er alt i orden; men hvis du falder, er du helt mislykket.

Det passer bare ikke. Overfor Gud er der ingen forskel på synder. Han tilgiver enhver synd, der bliver bekendt for ham, og han hjælper dig med at komme videre.


Vejen frem

Jeg håber, at det er klart: Med onani gør Gud ligesom med enhver anden synd: Han tilgiver. Hvad skal du så gøre? Du skal gøre lige som med enhver anden synd. Du skal ikke acceptere den. Du skal bekende den og modtage tilgivelse for den. Du skal prøve at blive fri for den. Her hjælper det, hvis du forstår mere af, hvad onani er. Derfor skal vi se på to tommelfingerregler:

Tommelfingerregel nr.1: Holdning fører til handling

Det forkerte er egentlig ikke selve handlingen. Den er bare en afslutning. Det forkerte er det, som går forud: De løsslupne tanker og fantasier, der fx opstår i forbindelse med, at du ser film, blade og lign. Det er her, det begynder. Hvis du synes, det er i orden at fylde dine tanker med løsslupne fantasier og hor, så får det magt over dig. Har du den holding, så kommer du også til at udføre handlingen. Hvis du gerne vil lade dig tænde, så kommer du også til at brænde.

Her skal du sætte ind. Du må have en anden holdning. Din samvittighed skal reagere på fantasierne; så kommer der også en anden handling.

Tommelfingerregel nr.2: Onani er en virkning

Onani er ofte årsag til, at man har det dårligt med sig selv. Sådan er der mange, der oplever det. Det er ligesom en kraft inden i, der er for stærk. Men - jeg tror også sommetider det er omvendt. Onani kan være en virkning af, at man har det dårligt. Så er den altså ikke årsag men virkning.


Hvad er grunden?

Det kan være, at du ikke har det godt med dig selv. Du mangler noget inden i, og så kan du bruge onani som en slags erstatning. Du får det godt et kort øjeblik. Det er bare en dårlig løsning. Bagefter har du det endnu værre med dig selv. Det kan blive en ond cirkel.

Hvad er løsningen?

Ja, det nytter ikke at du giver dig selv en ordre om at lade være. Den kraft der er inden i er for stærk. Du kan skælde dig selv ud eller du kan love højt og helligt at nu er det slut. Det virker bare som regel ikke. Kraften er stærkere, end både dine løfter og dine bønner. Derfor skal du gøre noget andet.

Fyld tomrummet

Du skal prøve at få det, som du mangler inden i. Fyld tomrummet med noget godt! Brug din energi på at lave noget aktivt sammen med andre i stedet for at bruge dit krudt på at være led ved dig selv. Der er garanteret noget, du synes er mere spændende. Dine interesser og dine venner. Kom op af din passivitet! Det er hårdt at skulle overvinde sig selv, men det er det værd. Onani kan bekæmpes med venskab, arbejde og bøn.

»Vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd!

Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid«. (Hebr. 4,15-16)


Forslag til videre læsning:

En lystig ild, Anne-Marie og Hans Jørgen Hansen, Credo Forlag


Teksterne og vittighedstegningerne på disse sider er taget fra en serie foldere der blev udgivet januar 1998 i en serie med syv foldere og en pjece under overskriften Værd at vente på. Copyright og udgivet af LMU, ELU, KFS, FKF og IMU. Dansk Ungdoms Fællesråd har i øvrigt ydet initiativstøtte til projektet.