Kreative kærester

Hvad kan man ellers lave som par? Her finder du en en masse forslag og idéer. Brug de idéer I synes er gode, og find selv på andre!- Idræt og fysisk aktivitet. Alt efter årstiden er der forskellige ting I kan gå i gang med. Hvem siger I behøver være øvede? Hvorfor ikke begynde på en ny sport sammen? Eller hvad med rappelling eller elastikspring?

- Hvad med en oprydning på loftet eller i garagen? I kunne også sætte et værelse i stand ved fælles hjælp.


- Meld jer til et kursus: Guitarspil, førstehjælp, tegning, jagttegn, foto, sprog, eller noget andet interessant

- Tag motorcykelkørekort sammen. Det vil skabe sammenhold mellem mor og svigermor.

- Læs en god bog (eller nogle kapitler) sammen og snak om indholdet. Det vil få jer til at snakke om mange ting, som I ellers ikke ville have fantasi til at komme ind på.

- At synge i kor kan give jer et stort udbytte både socialt, åndeligt og musikalsk. Desuden får I nogle nye, fælles venner.

- Udfør et nyttigt stykke arbejde sammen. Eksempler: Fæld et træ, havearbejde af enhver art, gør det selv i lejligheden, mal eller istandsæt ungdomslokalet - eller... Lav pizza eller pandekager og invitér nogle venner.

- Når I tager på lejre, weekends og stævner vil I sammen opleve en åndelig påfyldning og få lejlighed til at lære nye mennesker at kende.

- Prøv at være babysittere sammen.

- Sæt jer ned og hjælp hinanden med at lægge et budget for jeres privatforbrug hver især.

- t besøge bedsteforældre kan både glæde dem og gøre jer kendt med hinandens familier.

- Der er altid en anledning til at fejre et eller andet: Måneder siden I begyndte at komme sammen, fødselsdage, beståede eksamener, familie og venners fødselsdage, Slaget på Reden osv. Lav jeres egne traditioner, men husk to gennemtestede og billige metoder: - Spændende måltider som I tilbereder for hinanden. - Kærestebreve (også selvom I har telefon).

- Læs sammen i Bibelen. Lær bibelvers udenad og hør hinanden i dem.

- Gå på museer og udstillinger sammen. Måske bliver du overrasket. Måske er det ligefrem interessant. Du har jo altid kæresten at kigge på.

- Det er guld værd at være i en bibelstudiegruppe med nogle venner. Her kan I lære hinanden at kende både åndeligt og socialt.

- Ved at læse og diskutere nogle af brochurerne fra kampagnen »Værd at vente på« kan I blive mere trygge i forhold til hinanden. De kan også hjælpe jer til at blive enige om hvilken grad af fysisk nærhed I ønsker som kærester.

- Husk at gøre nogle ting som din kæreste ikke er med til. I må give hinanden frihed til at være selvstændige individer. Ingen er i stand til ene mand at opfylde alle sociale behov hos et andet menneske.

- Prøv at vride nogle erfaringer ud af et ægtepar I har tillid til: - Hvad kunne I bedst lide at gøre sammen? - Er der noget I gerne ville have gjort anderledes? - Har I nogle gode råd til os som kærestepar? - Forbered selv flere spørgsmål.

- Der kan være fare for at I isolerer jer fra andre venner. Det vil absolut være et tab for jer. Luk andre ind i jeres fællesskab så ofte som muligt.

- Vær aktive i jeres menighed eller ungdomsforening. Det vil både styrke forholdet imellem jer og forholdet til Gud. Og ved at tage opgaver på jer kommer I til at betyde noget for andre.


Spørgsmål til samtale

Hvis I fortsat skal lære hinanden bedre at kende er det utroligt vigtigt at tale sammen om alt muligt. Spørgsmålene på næste side kan sætte jer i gang med mange timers interessante samtaler. Giv hinanden god tid til at tænke over svarene. Snak om to-tre spørgsmål en dag, hvor I er sammen. Prøv at mixe spørgsmålene fra forskellige grupper. Måske kan I nå alle grupper igennem i løbet af nogle måneder eller et helt år.

A. Familie
- Hvordan vil du beskrive dine søskende?
- Har du oplevet dødsfald i din nærmeste familie? Hvordan skete det? Hvordan oplevede du det?
- Nævn noget I gør i din familie som du synes godt om?
- Hvilke er de tre bedste minder du har om dine bedsteforældre?
- Hvad synes du bedst om ved din familie?
- Hvordan vil du beskrive din mor og far?

B. Fortiden og fremtiden
- Hvilke gode oplevelser husker du bedst? Hvilke dårlige?
- Hvad er dine tanker om himlen? Om helvede?
- Er du nogensinde kommet alvorligt til skade? Hvad skete der? Har du været tæt på at komme alvorligt til skade?
- Hvilke mål har du sat for dit liv? Hvordan har du tænkt dig at nå dem?
- Hvis du vidste at du skulle dø inden et år, hvad ville du så forandre i dit liv?
- Hvornår var du sidst rigtig bange?
- Hvilke drømme har du for din fremtid?

C. Dig selv
- Hvad interesserer dig mest når du læser avis eller ser nyheder på TV?
- Har du læst nogle gode bøger som du gerne vil anbefale?
- Hvilken årstid kan du bedst lide? Hvorfor?
- Hvordan er din drømmeferie?
- Hvilken slags film får dig fil at græde?
- Hvad er den vigtigste begivenhed i dit liv?
- Hvis du havde fem millioner som du skulle forære anonymt til et godt formål, hvad skulle pengene så gå til?
- Hvilke tre ting tror du at du ville savne mest, hvis du måtte flytte til et fattigt land?
- Hvad bekymrer du dig mest om i dit liv?
- Hvem ser du op til? Hvorfor?
- Hvilke egenskaber ville du gerne have haft (mere af)?
- Hvis du kunne være en anden, hvem ville du så være? Hvorfor?

D. Os to
- Hvornår synes du det er passende at kærester begynder at kysse hinanden?
- Hvad betyder et kys for dig?
- Hvad kan du bedst lide at vi to gør sammen alene? Og sammen med andre?
- Hvorfor blev vi to kærester?
- Hvorfor elsker du mig?

E. Livet
- Hvad er dine tanker om døden?
- Synes du det er i orden at drikke alkohol?
- Hvad mener du om flygtninge og indvandrere i Danmark? Kender du nogen?
- I hvilke situationer føler du dig mest ensom? Mindst ensom? Hvorfor?
- Hvor mange penge bruger du om måneden på tøj, slik, film, musik, osv.? Synes du dit pengeforbrug er
acceptabelt?
- Hvem anser du for at være dine bedste venner?
- Hvem af dine bekendte har du størst tillid til?
- Hvilke tre ting i dit liv er du mest taknemmelig for lige nu? Hvorfor?
- Hvad mener du om abort? Racisme? Fattigdom i Den tredje Verdens lande? Papirløst ægteskab? osv.
- Hvilket politisk parti vil du stemme på? Hvorfor?

F. Det åndelige
- Hvem har betydet mest for dig med hensyn til dine tanker om hvem Gud er?
- Hvis du kunne stille Gud et spørgsmål, hvad ville du så spørge ham om?
- Hvilke opgaver kunne du tænke dig i menigheden? - Hvad har i de sidste måneder skadet eller hindret dit forhold til Gud mest? - Hvor ofte beder du?
- Hvornår plejer du at læse i Bibelen? Hvad får du ud af det?
- Hvilke tanker har du gjort dig om din tjeneste i Guds rige?


Forslag til videre læsning:

Tag tid til kærlighed, David Kvebæk, Lohses Forlag
Så kjærligheten kan vokse, Joyce Hugget, Credo (Norge)
En lystig ild, Anne-Marie og Hans Jørgen Hansen, Credo Forlag
Åbent brev om kærlighed og sex, Eilert Dæhlin, Lohses Forlag


Teksterne og vittighedstegningerne på disse sider er taget fra en serie foldere der blev udgivet januar 1998 i en serie med syv foldere og en pjece under overskriften Værd at vente på. Copyright og udgivet af LMU, ELU, KFS, FKF og IMU. Dansk Ungdoms Fællesråd har i øvrigt ydet initiativstøtte til projektet.